Prijava na natječaj

Zahvaljujemo na želji da postanete sudionikom Natječaja kojemu je cilj da s pomoću partnerstva tvrtka i gradova u Republici Hrvatskoj te uz što veću uključenost građana ostvari izravan utjecaj na zajednicu i dugoročno joj doprinese sadnjom drveća te pomogne proizvodnji kisika, čišćemu zraku, apsorpciji ugljikova dioksida i smanjivanju temperature zraka.
Sinergijom svih partnera i sudionika Natječaja cilj nam je dodatno podići svijesti o važnosti očuvanja okoliša i hrvatskoga vodnog bogatstva te primjerenome odlaganju otpada, ali i doprinijeti UN-ovim ciljevima održivosti.
Pravo na sudjelovanje u Natječaju imaju svi gradovi u Republici Hrvatskoj, uključujući grad Zagreb, koji žele ozeleniti/pošumiti određena područja na svojemu području.
U nastavku slijedi prijavnica i morate popuniti sva polja kako bi prijava bila valjana i prihvaćena.
Krajnji je rok za prijavu na Natječaj 15. ožujka 2024. do 23:59.
Napominjemo da isti predlagatelj ne može podnijeti više različitih prijava niti prijaviti više različitih mjesta.
Obavijest o prihvaćanju prijave dobit ćete najkasnije do 28. ožujka 2024.
3000 Characters left
File name    
Add files
Opps. Still on dinosaur technology? Time to update
Dodatne informacije
Sva dodatna pitanja o prijavi, pravilima i uvjetima Natječaja, kriterijima odabira gradova i projekata te nagradama za pobjednike moguće je uputiti na e-adresu oidm@cchellenic.com.


Organizatori natječaja:
Partneri natječaja: